แสตมป์ไอที

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

     ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป) เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
     รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
นักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ดูแลระบบ

webregister_example_4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

 • ใช้สำหรับลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • รองรับการทำงานแบบออนไลน์

 • ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน

 • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียน ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามกำหนดการของโรงเรียน
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้แบบ Realtime
นักเรียนสามารถพิมพ์เอกสารลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยใบลงทะเบียนเรียน และใบแจ้งการชำระเงินได้
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับครูที่ปรึกษา

คุณครูสามารถจัดการแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลชั้นเรียนที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นที่ปรึกษาได้
 คุณครูสามารถดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน ในระดับชั้นที่ปรึกษาได้
 คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารลงทะเบียนของนักเรียน ระดับชั้นที่ปรึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่าระบบลงทะเบียนเรียน
ตั้งค่ากำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษา
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลหลักสูตร-รายวิชา
ลงทะเบียนหลักสูตร (รายบุคคล/รายชั้น)
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ราคาค่าบริการ

webregister_price

 รายละเอียดที่จะได้รับ

 รายละเอียดที่จะได้รับ
ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)
ใช้งานระบบผ่าน URL
  https://*ชื่อโรงเรียน.webregis.in.th
*สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
 บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน
- คู่มือสำหรับนักเรียน  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
- คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
- คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ  (รูปแบบไฟล์ PDF)
รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
 ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ
หมายเหตุ  ต้องการใบเสนอราคา/ปรับแต่งการทำงานของระบบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  

webregister_order_r1
webregister_order_r2
webregister_order_r3
webregister_order_r4

ทดลองใช้งาน/ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียน

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดลองใช้งาน

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบฟรี มีดังนี้

 นักเรียน

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (นักเรียน)

ครูที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (ครูที่ปรึกษา)

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

ช่องทางติดต่อเรา

 • ที่อยู่

  แสตมป์ไอที
  89 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 • เบอร์โทรศัพท์

  082-1593917 (ถิรชาติ)

 • อีเมล์

  thirachat.it7@gmail.com